Spørgsmål og svar

Her kan du få svar på en række spørgsmål angående Kooperativet og andelsselskabet Feldballe a.m.b.a. Finder du ikke svaret på dit spørgsmål her, er du også meget velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Hvad er forskellen på Feldballe a.m.b.a & Kooperativet?
Feldballe a.m.b.a. er selskabet, der ejer Kooperativet. Kooperativet er navnet på det sted (Ebeltoftvej 54), hvor Feldballe a.m.b.a. driver sin forretning.

Udbetales dividende for min andel i Kooperativet?
Selskabet udbetaler som udgangspunkt ikke dividende. Alle midler går til at drive Kooperativet samt til aktiviteter og arrangementer i Kooperativet, til at kunne donere midler til bæredygtige formål i Feldballe og omegn.

Hvad sker hvis Feldballe a.m.b.a/Kooperativet ikke kan løbe rundt og generere et overskud?
Så bliver Feldballe a.m.b.a. nødt til at lukke til sidst. Det kan også betyde, at de penge, du har brugt på dit/dine andelsbevis/er går tabt. Men Feldballe a.m.b.a. eller banker/kreditorer vil aldrig kunne kræve, at du skal være med til at dække et eventuelt underskud. Det betyder, at du kun kan miste de penge, som du har betalt for dit andelsbevis(er). Det er derfor, at et andelsselskab er et selskab med ‘begrænset ansvar’.

Hvad er et a.m.b.a.?
A.m.b.a. står for ‘andelsselskab med begrænset ansvar’. Det er et selskab, der fungerer på samme måde som COOP, Arla eller Kvickly. Den grundlæggende forskel på et andelsselskab og et privatejet selskab (som feks. et IVS, enkeltmandsvirksomhed eller anpartsselskab (aps)) er, at:
1) Flere ejer selskabet sammen og man kan frit træde ud (hvordan er reguleret ved vedtægterne).
2) Vedtægterne regulerer hvordan selskabet skal drives (samt relevant lovgivning).
3) Andelshavere hæfter ikke personligt for andelsselskabets forpligtelser. Dvs. du kan ‘kun’ miste de penge, du har betalt for dit andelsbevis(er).
4) Der er lige stemmeret uanset antallet af andele, man har købt. Det vil sige: En person, en stemme. Ingen kan købe sig til et flertal.
5) Andelsselskabet skal fremme andelshavernes interesser. Feldballe a.m.b.a. arbejder for at byen og området er levende, og dermed at både dagligdag og huspriser fortsat attraktive. I det omfang det vurderes driftsmæssigt forsvarligt får andelshavere økonomiske fordele i de virksomheder, der ejes helt eller delvist af selskabet. Selskabet kan udbetale bidrag til og støtte andre lokale aktiviteter og projekter med henblik på selskabets formål.

Er der er en sund økonomi i Kooperativet?
Ja. Vi har bygget Kooperativet op siden august 2020 og har opbygget aftaler med COOP og lokale leverandører. Du kan se Kooperativets regnskab her.

Kan jeg se et referat fra seneste generalforsamling?
Du kan se årsrapporter og referater fra Feldballe a.m.b.a.’s generalforsamling her. Første generalforsamling var i april 2022.

Hvad er vil det sige at være andelshaver?
Når du køber en andel i Feldballe a.m.b.a bliver du medejer af virksomheden. Og derved:
1) Bliver du indbudt til generalforsamlingen
2) På generalforsamlingen kan du stemme om hvordan Kooperativet drives
3) Kan du stille op til bestyrelsen
4) Kan du indkalde til generalforsamlinger 

Hvordan bruges de penge, som jeg har indbetalt og fået andelsbevis på?
De vil blive brugt til at købe inventar, låsesystem og andet, der er nødvendigt for at Kooperativet kan fungere.

Kan jeg købe flere andelsbeviser?
Ja – du kan købe lige så mange andelsbeviser, du ønsker. Kontakt bestyrelsen for mere information.

Hvordan kan man købe et andelsbevis med kontanter?
Du er velkommen til at kontakte bestyrelsen, så vi kan hjælpe dig med at købe dit andelsbevis med kontanter.

Kan der stå to personer på et andelsbevis?
Der kan kun stå én person på et andelsbevis. Andelsbeviserne er personlige.

Hvor meget af Feldballe a.m.b.a. kan man eje?
Feldballe a.m.b.a. bygger på princippet om 1 person, 1 stemme. Det kan derfor aldrig blive sådan, at der kan være enkeltpersoner, der ejer størstedelen af andelsselskabet. Alle andelshavere kommer til at eje Feldballe a.m.b.a. i fællesskab og alle har samme stemme uanset hvor mange andelsbeviser man køber.

Kan jeg få mine penge retur?
Ja – og hvordan du kan få det er bestemt af vores vedtægter.

Kan jeg give et andelsbevis som gave?
Ja, det kan du godt! Du skal bare huske at skrive gave-modtagerens navn på andelsbeviset/erne. Andelsbeviser er personlige, så derfor skal personens navn fremgå.

Kan min virksomhed købe et andelsbevis?
Ja, andelsbeviser kan købes af virksomheder og trækkes fra som en udgift. Vi anbefaler, at du rådfører dig med din bogholder i forhold til bogføring af udgiften.

Hvem kan blive valgt ind i bestyrelsen?
Alle der er andelshavere kan blive valgt ind i bestyrelsen. Læs i vedtægterne hvad du skal gøre for at stille op til valg.

Hvor længe sidder den stiftende bestyrelse?
Halvdelen af den stiftende bestyrelse er på valg efter et år (dvs. til generalforsamlingen 2022) og den anden halvdel sidder i 2 år og er på valg i 2023. Se også i vedtægterne.

Får bestyrelsen løn?
Nej, bestyrelsen er ikke lønnet.