Hvad er Feldballe a.m.b.a?

Feldballe a.m.b.a er selskabet, der ejer Kooperativet. Kooperativet er købmandsbutikken på Ebeltoftvej 54 hvor Feldballe a.m.b.a. driver sin forretning.

Feldballe a.m.b.a. er et andelsselskab, hvor a.m.b.a. står for ‘andelsselskab med begrænset ansvar’. Det er et selskab, der fungerer på samme måde som COOP, Arla eller Kvickly. Den grundlæggende forskel på et andelsselskab og et privatejet selskab (som feks. et IVS, enkeltmandsvirksomhed eller anpartsselskab) er, at:

1) Flere ejer selskabet sammen og man kan frit træde ud (hvordan er reguleret ved vedtægterne).

2) Vedtægterne regulerer hvordan selskabet skal drives (samt relevant lovgivning).

3) Andelshavere hæfter ikke personligt for andelsselskabets forpligtelser. Dvs. du kan ‘kun’ miste de penge, du har betalt for dit andelsbevis(er).

4) Der er lige stemmeret uanset antallet af andele, man har købt. Det vil sige: En person, en stemme. Ingen kan købe sig til et flertal

5) Andelsselskabet skal fremme andelshavernes interesser. Feldballe a.m.b.a. arbejder for at byen og området er levende, og dermed at både dagligdag og huspriser fortsat er attraktive. I det omfang det vurderes driftsmæssigt forsvarligt får andelshavere økonomiske fordele i de virksomheder, der ejes helt eller delvist af selskabet. Selskabet kan udbetale bidrag til og støtte andre lokale aktiviteter og projekter med henblik på selskabets formål.

Feldballe a.m.b.a. ledes af en bestyrelse, der har det overordnede strategiske og økonomiske ansvar for selskabet. Bestyrelsen er valgt på den årlige generalforsamling. Her kan du se bestyrelsen, vedtægter og læse mere under ‘spørgsmål & svar’.

Køb en andel og bliv medejer af Feldballe a.m.b.a.

Kontakt vores kasserer for mere information